Magnetometerundersökning och metallsökning vid Greby 18-20 sept

Efter ett långt vår- och sommaruppehåll för forskningsprojekt Greby Handelsplats rådde det i helgen åter febril aktivitet ute på fältet vid Greby. Den 18-20 september genomförde Glenn och Sebastian Envall från Saga (Skandinavisk Arkeologisk Geofysik AB) en grundlig genomsökning med magnetometer Läs mer.

På Söndagen den 20 september hade vi även återbesök av Sveriges Metallsökarförening som på nytt genomsökte platsen. Läs mer.

Stensättningar på Säm

Kulturlandskapet har undersökt tre stensättningar på Säm mellan Tanumshede och Grebbestad, Tanums kommun. Två bengömmor hittades i den ena av dessa. Se vårt reportage från platsen nedan och läs mer om undersökningen här.

 

Många bäckar små

Forskningsprojektet Många bäckar små – översvämning och markanvändning i södra Sverige 1000-1940 bedrivs av Oscar Jacobsson – medarbetare på Kulturlandskapet – som ett doktorandprojekt på den Kulturgeografiska institutionen i Stockholm. Medel till fältarbeten och resor erhölls av Kulturlandskapets forskningsstipendium. Läs om vad som har hänt i projektet under 2019 här.

Hälsning från Svenska Institutet i Aten

På seminariet hos Svenska Institutet i Aten presenteras boken Cultural Heritage Compensation för en internationell publik.
Maria Poli presenterade bidragen i boken av Athansios Kouzeli. Magnus Rönn och Helena Teräväinen presenterad sina egna bidrag
På bilden syns från vänster Patrik Klingborg, Maria Poli, Magnus Rönn och Helena Teräväinen.
För mer information – se vår tidigare nyhet 

Bokpresentation vid Svenska Institutet i Aten: Cultural Heritage Compensation

Svenska Institutet i Aten bjuder in till bokpresentation:

 

Cultural Heritage Compensation

Athanasios Kouzelis, Na­tional Tech­ni­cal Uni­ver­sity of Athens: De­sign prin­ci­ples as re­sources of com­pen­sa­tion, the Greek Arch­i­pel­ago

Magnus Rönn, Chalmers Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy and Kul­tur­land­skapet: Ar­chi­tec­ture, cul­tural val­ues and plan­ning in Swe­den

Helena Teräväinen, Aalto Uni­ver­sity: Com­pen­sa­tion in ar­chi­tec­ture and ur­ban de­sign in Fin­land

 

Seminariet äger rum Fredag en den 6 mars , 2020, mellan 15.00–17.00 vid Svenska Institutet i Aten, Mit­seon 9.

Läs mer här. Klicka för Seminar flyer här.

Kulturlandskapet behöver förstärka kooperativet med en eller flera arkeologer

Kulturlandskapet söker en eller flera arkeologer för förstärkning under vår och sommar 2020, men det kan bli aktuellt med längre perioder. Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av självständigt arbete inom uppdragsarkeologi (med allehanda förekommande arbetsuppgifter), men även arkeologer med kortare erfarenhet. Det är viktigt för oss att du har intresse av att arbeta i ett medlemsstyrt kooperativ. Läs mer här.