Bokpresentation vid Svenska Institutet i Aten: Cultural Heritage Compensation

Svenska Institutet i Aten bjuder in till bokpresentation:

 

Cultural Heritage Compensation

Athanasios Kouzelis, Na­tional Tech­ni­cal Uni­ver­sity of Athens: De­sign prin­ci­ples as re­sources of com­pen­sa­tion, the Greek Arch­i­pel­ago

Magnus Rönn, Chalmers Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy and Kul­tur­land­skapet: Ar­chi­tec­ture, cul­tural val­ues and plan­ning in Swe­den

Helena Teräväinen, Aalto Uni­ver­sity: Com­pen­sa­tion in ar­chi­tec­ture and ur­ban de­sign in Fin­land

 

Seminariet äger rum Fredag en den 6 mars , 2020, mellan 15.00–17.00 vid Svenska Institutet i Aten, Mit­seon 9.

Läs mer här. Klicka för Seminar flyer här.