Inlägg av Ingrid Lindberg

CHAT ACT 2018 konferens i Aarhus

Kulturlandskapet deltar i CHAT ACT 2018, konferens i Aarhus 26-28 oktober. CHAT ACT adresserar frågeställningar kring vad det innebär att vara arkeolog i dagens varierande samhällen och om vi i denna vår samtid behöver engagera oss mer i det komplexa i att vara både akademiker och utövare på samma gång. Läs mer om konferensen här […]

Samtal om Larellafabriken

Magnus Rönn deltar i ett program i Älvkarleby kommun om arkitekten Ralph Erskine som ritade Larellafabriken. Datum: 20 september på biblioteket i Skutskär.  Läs mer i inbjudan (pdf)

Artikel: Magnus Rönn om Erskines glömda skisser till fabriken i Skutskär

Magnus Rönn har blivit intervjuad i Arbetarbladet om Ralph Erskines fabrik för tillverkning av kappor i Skutskär. Fabriken från 1950-talet är ett intressant exempel på industriarkitektur som har estetiska kvaliteter och konstnärligt gestaltad uteplats. Magnas har också blivit inbjudan att på plats presenterar och diskutera fabriken och dess kulturhistoriska värden. För mer läsning tryck här Länk […]