Inlägg av Ingrid Lindberg

Invitation to WORKSHOP

Architecture, cultural environment and compensation in planning processes This workshop is a joint venture between Kulturlandskapet and Building design, Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology. Ten scholars will present papers at a workshop in Gothenburg, 16-17 September. Read more …

CHAT ACT 2018 konferens i Aarhus

Kulturlandskapet deltar i CHAT ACT 2018, konferens i Aarhus 26-28 oktober. CHAT ACT adresserar frågeställningar kring vad det innebär att vara arkeolog i dagens varierande samhällen och om vi i denna vår samtid behöver engagera oss mer i det komplexa i att vara både akademiker och utövare på samma gång. Läs mer om konferensen här […]

Samtal om Larellafabriken

Magnus Rönn deltar i ett program i Älvkarleby kommun om arkitekten Ralph Erskine som ritade Larellafabriken. Datum: 20 september på biblioteket i Skutskär.  Läs mer i inbjudan (pdf)