Inlägg av Ingrid Lindberg

Samtal om Larellafabriken

Magnus Rönn deltar i ett program i Älvkarleby kommun om arkitekten Ralph Erskine som ritade Larellafabriken. Datum: 20 september på biblioteket i Skutskär.  Läs mer i inbjudan (pdf)

Artikel: Magnus Rönn om Erskines glömda skisser till fabriken i Skutskär

Magnus Rönn har blivit intervjuad i Arbetarbladet om Ralph Erskines fabrik för tillverkning av kappor i Skutskär. Fabriken från 1950-talet är ett intressant exempel på industriarkitektur som har estetiska kvaliteter och konstnärligt gestaltad uteplats. Magnas har också blivit inbjudan att på plats presenterar och diskutera fabriken och dess kulturhistoriska värden. För mer läsning tryck här Länk […]