Inlägg av Ingrid Lindberg

Guidning av arkeologisk undersökning vid vattenverket i Tanumshede

Fredag 23 oktober kl 13.00 samt måndag 26 oktober kl 17.00 erbjuder Kulturlandskapet gratis guidning av pågående undersökning av sten- och bronsålderslämningar, där vi bland annat funnit välbevarade, ca 3000 år gamla sädeskorn. Begränsat antal deltagare och obligatorisk föranmälan till Stig Swedberg på tlf.nr: 070-865 67 39 eller mejl: stig.swedberg@kulturland.se. Begränsat antal parkeringsplatser. Parkera gärna […]

Magnetometerundersökning och metallsökning vid Greby 18-20 sept

Efter ett långt vår- och sommaruppehåll för forskningsprojekt Greby Handelsplats rådde det i helgen åter febril aktivitet ute på fältet vid Greby. Den 18-20 september genomförde Glenn och Sebastian Envall från Saga (Skandinavisk Arkeologisk Geofysik AB) en grundlig genomsökning med magnetometer Läs mer. På Söndagen den 20 september hade vi även återbesök av Sveriges Metallsökarförening […]

Hälsning från Svenska Institutet i Aten

På seminariet hos Svenska Institutet i Aten presenteras boken Cultural Heritage Compensation för en internationell publik. Maria Poli presenterade bidragen i boken av Athansios Kouzeli. Magnus Rönn och Helena Teräväinen presenterad sina egna bidrag På bilden syns från vänster Patrik Klingborg, Maria Poli, Magnus Rönn och Helena Teräväinen. För mer information – se vår tidigare nyhet 

Bokpresentation vid Svenska Institutet i Aten: Cultural Heritage Compensation

Svenska Institutet i Aten bjuder in till bokpresentation:   Cultural Heritage Compensation Athanasios Kouzelis, Na­tional Tech­ni­cal Uni­ver­sity of Athens: De­sign prin­ci­ples as re­sources of com­pen­sa­tion, the Greek Arch­i­pel­ago Magnus Rönn, Chalmers Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy and Kul­tur­land­skapet: Ar­chi­tec­ture, cul­tural val­ues and plan­ning in Swe­den Helena Teräväinen, Aalto Uni­ver­sity: Com­pen­sa­tion in ar­chi­tec­ture and ur­ban de­sign in Fin­land […]

Ny bok av Kulturlandskapet: Cultural Heritage Compensation

Proceedings 2020 Cultural Heritage Compensation – approaches to transformation of sites with cultural values and architectural qualities av Magnus Rönn and Benjamin Grahn Danielson Boken är en proceeding med tio bidrag från en workshop som behandlar kompensation, kulturmiljö, arkitektur och planeringen. Proceedingen utgör den avslutande studien i FoU-projektet Kulturmiljö, kompensation, styrmedel och kulturella ekosystemtjänster i planeringen. FoU-projektet […]

Magnus Rönn medverkar i AISU kongressen i Bologna

Magnus Rönn medverkar med två presentationer i IX AISU Associazione Italiana di Storia Urbana Congresso, som äger rum i Bologna 11-14 september. Temat för den internationella konferensen är: The global city. The urban condition as a pervasive phenomenon. Dels ska Magnus presentera ett konferenspapper som heter Architecture, Heritage and Compensation – renewal in areas with […]

Ramavtal Lysekils kommun

Under 2019 vann Kulturlandskapets en offentlig upphandling om att tillhandahålla konsulttjänster till Lysekils kommun inom området samhällsplanering. Avtalet löper på två år med förlängning på ett år. Uppdraget omfattar kategorierna Kulturhistoriska utredningar och Arkeologiska inventeringar. Kontaktperson: Stig Swedberg

Arkeologidagen 2019 på Kulturlandskapet

Öppet hus på Kulturlandskapet Söndagen den 25 augusti klockan 15.00-18.00 Kulturlandskapet har varit stationerat i Fjällbacka i 10 år. Detta jubileum vill vi uppmärksamma under Arkeologidagen och bjuder därför in till att besöka oss för att fira detta ihop! Du har möjlighet att titta in i våra lokaler, träffa arkeologer, få veta mer om vår […]

Magnus Rönn opponent vid Riga Technical University

Magnus Rönn är utsedd till opponent på en avhandling om arkitekttävlingar som läggs fram vid Riga Technical University. Avhandlingen försvaras av Linda Leitane-Smidberga den 27 juni. Magnus är officiell granskare av avhandlingen som behandlar utvecklingen av arkitekttävlingar i Lettland.

NAF Symposium June 13-14 2019

Approaches and Methods in Architectural Research ​ Magnus Rönn, Kulturlandskapet/Chalmers Tekniska Högskola, och Susanne Fredholm, Göteborgs Universitet, kommer att presenterar resultat från FoU-projetket Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel på 2019 års NAF symposium i Göteborgs 13-14 juni. Kulturlandskapet är huvudman för FoU-projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel som finansieras av Riksantikvarieämbetets […]