Inlägg av Ingrid Lindberg

Magnus Rönn opponent vid Riga Technical University

Magnus Rönn är utsedd till opponent på en avhandling om arkitekttävlingar som läggs fram vid Riga Technical University. Avhandlingen försvaras av Linda Leitane-Smidberga den 27 juni. Magnus är officiell granskare av avhandlingen som behandlar utvecklingen av arkitekttävlingar i Lettland.

NAF Symposium June 13-14 2019

Approaches and Methods in Architectural Research ​ Magnus Rönn, Kulturlandskapet/Chalmers Tekniska Högskola, och Susanne Fredholm, Göteborgs Universitet, kommer att presenterar resultat från FoU-projetket Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel på 2019 års NAF symposium i Göteborgs 13-14 juni. Kulturlandskapet är huvudman för FoU-projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel som finansieras av Riksantikvarieämbetets […]

Design, Heritage and Compensation 9-10 april

Magnus Rönn medverkar konferensen Changing Welfare – Nordic Models of Architecture and Welfare, som äger rum i Köpenhamn 9-10 april 2019. På konferensen kommer Magnus att presentera ett konferenspaper kallat Design, Heritage and Compensation – renewal in areas with cultural values and architectural qualities. Detta paper är utvecklat inom ramen för FoU-projektet Kompensation, kulturmiljö och […]

Magnus Rönn i paneldebatt under Bostadsforum 2019

Magnus Rönn kommer att medverka i en paneldebatt om bostadsbyggande och hyreskontrakt för kollektiva boendeformer. Paneldebatten ingår i Bostadsforum 2019, den 10-11 april i Stockholm. Magnus har i sin forskning visat hur markanvisningstävlingen rätt använd kan sänka hyran med 25%. Han har också medverkat i medborgarinitiativ som lagt fram förslag på nya hyreskontrakt för kollektiva boendeformer. […]

Ny forskningsrapport: Arkitektur, kulturvärde och kompensation

Här kan du läsa den andra forskningsrapporten från FoU-projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel (läs mer om projektet här). Projektet genomförs med stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Rapporten heter Arkitektur, kulturvärde och kompensation. Forskare i FoU-projektet är Magnus Rönn, Benjamin Grahn Danielson, Susanne Fredholm och Krister Olsson. Syftet är att undersöka, analysera och diskutera kompensation […]

Ny forskningsrapport : Kulturarv och kulturmiljö i ekosystemansatsen

Här kan du läsa den första forskningsrapporten från FoU-projektet Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel (läs mer om projektet här). Projektet genomförs med stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. Rapporten heter Kulturarv och kulturmiljö i ekosystemansatsen. Forskare i FoU-projektet är Magnus Rönn, Benjamin Grahn Danielson, Susanne Fredholm och Krister Olsson. Syftet är att undersöka, analysera och […]

Invitation to WORKSHOP

Architecture, cultural environment and compensation in planning processes This workshop is a joint venture between Kulturlandskapet and Building design, Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology. Ten scholars will present papers at a workshop in Gothenburg, 16-17 September. Read more …