Inlägg av Cecilia Wingård

Kulturmiljöprogram Hammarö kommun, Värmland -samråd

Kulturmiljöprogram Hammarö kommun, Värmland Rio Kulturlandskapet har fått i uppdrag av Hammarö kommun att revidera och uppdatera kommunens kulturmiljöprogram. Syftet med revideringen är enligt Hammarö kommun att: – skapa ett användarvänligt planeringsunderlag som ger råd och stöd vid planering och bygglovgivning; – inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer; – öka förståelsen och intresset kring kulturmiljöer […]

Renoveringsråd för äldre hus

-Tänk ett varv till innan du gör något med huset! Det säger Cecilia Wingård som på uppdrag av Tanums miljö- och byggnadsnämnd författat skriften Renoveringsråd för äldre hus i Tanum.

Cecilia Wingård har tidigare, på uppdrag av kommunen, gjort kulturhistoriska bebyggelseinventeringar i sex orter och är i färd med att avsluta en sjunde, för delar av Grebbestad. Renoveringsråd för äldre hus i Tanum, utgiven på Rio Kulturkooperativs förlag och rikt illustrerad, bygger i hög grad på inventeringarna.

Skriften erbjuds gratis av kommunens byggnadsavdelning och ska också publiceras på tanum.se. 1 000 exemplar har tryckts.

-Vi hoppas alla går åt. Det är ju syftet! säger Cajsa Friberg.