Inlägg av Annika Östlund

SKÅNK 2022

SKÅNK 2022 ägde rum vecka 14 på Linnéuniversitetet i Kalmar. En av Kulturlandskapets medarbetare var på plats för att lyssna på föredrag och delta i fältexkursionen. Temat för året var Skogen och framtiden. Läs mer på RAÄ’s hemsida, eller på Linnéuniversitetets hemsida.

Personalresa till MAL

Vecka 13 reste fyra av kooperativets medarbetare till MAL i Umeå. Huvudfokus var personalutbildning, men även forskningsdiskussioner, en exkursion samt middag hanns med.

Personalresa till MAL

Vecka 13 tar fyra av Kulturlandskapets medarbetare nattåget till Umeå. Vi ska besöka MAL för personalutbildning. Provtagningsmetodik, analysmöjligheter och frågeställningar står på schemat.

Myntbestämningar Greby Handelsplats

I Numismatiska forskningsgruppens Verksamhetsberättelse 2020 kan du läsa om de myntbestämningar som gjorts av mynt hittade vid metalldetektering inom delar av Greby handelsplats – Tanum 1885, Grebbestad, Tanums kommun. Du kan läsa mer om projektet Greby Handelsplats här.