Inlägg av Annika Östlund

Arkeologidagen 27 augusti

Kulturlandskapet tackar alla intresserade och frågvisa besökare. Besök projektsidan för arkeologidagen för att se bilder från dagen. Kulturlandskapet och Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar kommer i år att hålla ett gemensamt arrangemang: Hällristningar och landskap kring Nord-Edsten. Vi kommer att besöka såväl de nyupptäckta ristningarna som tidigare kända ristningar på Nord-Edsten, inklusive ristningen inne i kölnan. […]

Nyupptäckt hällristning

Personal från Kulturlandskapet hjälper till med att mäta in en nyupptäckt hällristning utanför Fjällbacka i Tanums kommun. Läget på den närmast lodräta klippan och höjden över havet daterar den snävt under yngre bronsålder. Sannolikt har den huggits in från en båt! Följ Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar på deras hemsida eller deras facebooksida (länk […]

Färdig avhandling

Oscar Jacobsson är klar med sin avhandling: När floden märkte marken: Om bruket av översvämningsmark längs med Emån och Ätran 1500–1910. Disputationen ägde rum 10 februari 2023. Läs mer här.

Kulturlandskapets kalender 2023

Kooperativet firar 10 år! För att fira detta har vi som årets tema för kalendern valt att skriva kort om en del av de frågor och forskningsprojekt som Kulturlandskapet arbetat med under åren. Vi har jobbat med frågor som rör arkeologisk metod och praxis, men också politik och lagstiftning. Läs mer här, eller ladda ner […]