Arkeolog

Arwo Pajusi är arkeolog (examen 1996). Arwo har arbetat med alla inom arkeologin förekommande perioder, både som ansvarig i fält samt som grävande med både förstudier, kulturmiljöutredningar, utredningar, förundersökningar och undersökningar. Arbetsuppgifterna har omfattat alla steg i arbetsprocesserna, inklusive undersökningsplaner, inventering, rapportarbete, GIS, materialansvar. Arwo har även arbetat inom pedagogisk enhet samt med rekonstruktionsarbete och utställningsbyggande och varit verksam inom samlingsenhet och föremålsvård på länsmuseum.

  • arwo.pajusi(at)kulturland.se

  • 0706 72 94 00

  • Läs mer i hens CV:  pdf-icon-small