Skapande skola i Fjällbacka

I januari 2016 påbörjades diskussioner kring ett skapande skola projekt på Fjällbacka skola mellan konstnär Agneta Stening, Petter Öhnell, kulturpoolen Tanums kommun samt lärare på skolan. Projektet skulle innehålla stenhuggning och frågeställningar kring hällristningar och bilder i sten.

Läs mer om projektet här.

Köp gärna boken: Efter regnet klär bergen sig i blåställ

Berättelser från småbrukens tid i Nordhalland, om emigration, återkomst och känslan av att inte passa in.

Gustav blir en till Sverige invandrad pojke som påbörjar en klassresa präglad av hans uppväxtmiljöer: Om somrarna i Halland i morföräldrarnas småbrukarhem och om vintrarna i Stockholm i närheten av faderns borgerliga släkt. Beställ den via vår bokhandel, klicka här för att komma dit direkt!

 

Föredrag om hantverksplatsen på Greby

Torsdagen den 14:e april kl 17 på Tärnegården i Grebbestad håller Stig Swedberg ett föredrag om undersökningarna vid Greby. Vid dessa framkom bland annat flera ugnar som kan knytas till smideshantering. Fynden visar också på andra hantverk och platsen kan nog tolkas som en handels- och hantverksplats. Läget antyder att den också fungerat som en hamn. De preliminära dateringarna visar att platsen varit använd under en stor del av järnåldern. Läs mer om projektet här.

Föredrag om Greby

Stig Swedberg presenterar Kulturlandskapets undersökningar vid Greby.

Den 16 februari kl 19 på Skärgårdshuset i Grebbestad

Den  26 februari kl 10:25 på Västsvenska arkeologidagen Göteborgs universitet

Läs mer om projektet här

RIOBIO: THIS CHANGES EVERYTHING Tisdag 23 februari

Tisdag 23 februari visas THIS CHANGES EVERYTHING av Avi Lewis, USA/Kanada 2015

Filmen är inspirerad av Naomi Kleins bok med samma titel. Filmens och bokens slutsats är att vi kan använda den existentiella kris som klimatförändringarna innebär, till att förändra vårt misslyckade ekonomiska system till något radikalt bättre.

Klein och Lewis målar upp en bild av en post-fossildriven, post-kapitalistisk framtid som tycks vara inte bara inom räckhåll, utan också en plats där vi faktiskt skulle vilja leva.” (YES Magazine)

Kommer den här filmen att förändra allt? Absolut inte. Men du kan, genom att svara på dess uppmaning till handling!

Vi visar film i Röda Rummet på Fjällbacka Service. Vi vill visa aktuella och tänkvärda filmer och medverka till att berika det samhälle där vi verkar. Filmerna visar vi varannan tisdag, med totalt åtta filmer från oktober till februari. Filmvisningen börjar kl 18:15, men du kan ta en fika i kaféet fr o m kl 17:30. Läs mer här.

This-Changes-Everything_Final